Wim Voogd

 Wim Voogd volgde zijn opleiding (Bachelors en Masters) aan de conservatoria van Den Haag en Rotterdam: orgel, piano en kerkmuziek. Hij studeerde orgel bij Johann. Th. Lemckert en piano bij Gérard van Blerk en Michael Davidson. 

Hij volgde masterclasses liedbegeleiding bij o.a. Graham Johnson en Irwin Gage. In 1999 volgde hij de intensieve liedcursus “The Interpretation of German Song” in Baden bei Wien, met een groot aantal gerenommeerde docenten zoals Rudolf Jansen en Robert Holl.

 Als pianist en docent bijvak piano is hij verbonden aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Als dirigent-organist is hij verbonden aan de H. Driekoningenparochie in Den Haag. Ook verleent Wim Als continuospeler medewerking aan vele koor- en oratoriumuitvoeringen, zoals de passies van J.S. Bach, en Joshua van G.F. Händel.  Als organist begeleidt hij vele koorconcerten, met werken als Requiem van M. Duruflé of de Messe en La majeur van C. Franck. Deze laatste compositie speelde Wim onlangs nog in het Festival Classique in Den Haag.